Engerlingen

Engerlingen zoals ze in Nederland voornamelijk voorkomen, zijn larven van de Rozenkever, de Meikever en de Junikever. Ze voeden zich vooral met wortels van gras en zorgen voor steeds meer problemen. Ook worden er steeds vaker kleinere engerlingen gevonden, de larve van de mestkever.

 rozenkever.jpg

Een mogelijke verklaring is het wegvallen van breedwerkende insecticiden. Verder zijn ze actiever in droge warme zomers.

 

 

engerling.jpg

De engerlingen komen vooral voor op de schralere zandgronden, vaak in een bosrijke omgeving. Ze zijn ongeveer 2 tot 4 cm lang, zijn beige-wit gekleurd met een bruine kop en hebben 3 paar poten.

 

                                                                                                                                

De rozenkever

 

De schade

De volwassenen kevers voeden zich met de bladeren van diverse planten maar veroorzaken over het algemeen weinig schade. De larven van de kever, de Engerlingen, blijven onder de grond en vreten de wortels af. In de periode tussen juli en september kan de vraatschade zulke vormen aannemen dat hele delen van het gazon afsterven. Ook andere gewassen kunnen doodgaan ten gevolge van de schade die aan de wortels worden toegebracht door engerlingen. In het voorjaar kunt u al de plaatsen in het gazon herkennen waar de Engerlingen zich bevinden. De kleur is op die plaatsen minder fris en de sprieten zijn geelbruin. De beschadiging van gazon, golfterreinen en sportvelden is het meest zichtbaar vanaf juli. Doordat de wortels afgevreten worden komen de graszoden los te liggen. Bij zware aantastingen komt het regelmatig voor dat de graszoden opgerold kunnen worden. Hieronder vindt men de Engerlingen in zeer grote aantallen tot soms wel honderden bij elkaar. 

 

De zode kan vrij goed herstellen, wanneer deze op de plaats blijft liggen en voldoende vocht heeft. Wanneer het gras ook een zware droogteperiode te verduren krijgt, dan kunnen deze zwaar aangetaste percelen volledig verdrogen en afsterven. Daarnaast zijn de ze een geliefd menu voor mollen en verscheidene vogelsoorten. De vogels zoals merels, spreeuwen, kauwen, roeken en kraaien willen zich te goed doen aan de dikke lekkere larven en scharrelen in de verdorde grasplekken. De aanwezigheid van deze dieren kan leiden tot extra spectaculaire schade aan het grasveld.

 

De levenscyclus van een Rozenkever, Meikever en Junikever

 

De meest efficiënte manier om het ongedierte onder controle te houden is door het larvale stadium te doden. Om dit succesvol toe te passen, moet u zich bewust zijn van de levenscyclus van de Rozenkever, Meikever en Junikever.

De volwassen kevers verschijnen afhankelijk van seizoen tot seizoen in de maanden mei en juni. Tijdens de eerste nacht, dat de volwassen kevers actief zijn, vindt de paring plaats. Diezelfde nacht nog kruipen de wijfjes in de grond en graven zich in tot een diepte van 10 tot 25 cm, om er hun eieren te leggen. Hierna vliegen ze uit. De typische lage vluchten vlak boven het grasoppervlak, vanaf begin mei tot juni zijn heel kenmerkend.

De Engerlingen komen na een paar weken uit de eitjes. Ze voeden zich de eerste weken nog met humusachtige, afgestorven plantenresten. Daarna schakelen ze over op de haarwortels om ten slotte alle plantenwortels te verorberen.

 

Als de temperaturen in het najaar zakken zullen de larven dieper in de grond wegkruipen. In het voorjaar als de temperatuur stijgt, zullen ze terug naar boven komen om de graswortels aan te vreten (maart/april). Zij overwinteren als larve en verpoppen vanaf april, mei  en komen vanaf mei-juni als volwassen kever tevoorschijn. De levensduur van de larvale stadia van de Rozenkever bedraagt één jaar terwijl dit voor andere keverlarven van dezelfde familie zoals junikever en meikever respectievelijk 2 en 4 jaar kan duren.

 

De bestrijding larve rozekever

De bestrijding niet te laat toepassen (augustus t/m september), aangezien de engerlingen tijdens de koudere winterperiode zich naar diepere grondlagen bewegen en dan inactief blijven tot het volgende voorjaar. In sommige jaren, bij een zachte winter en mits de grondtemperatuur boven 12°C is, zullen de engerlingen nog langer actief zijn en kan de bestrijding langer worden toegepast. In het voorjaar is er een betrekkelijke korte periode om te bestrijden. Dit is (na waarneming van actieve engerlingen) in april/mei Het beste kunt u gebruik maken van een aaltjes (nematode). deze toepassing is de meest efficiënte manier om het ongedierte onder controle te houden.

 

De aaltjes tegen engerlingen (nematoden Heterorhabditis megidis) zoeken de engerlingen op en dringen deze binnen via de natuurlijke lichaamsopeningen. Eenmaal binnen geven zij bacteriën af die ervoor zorgen dat de engerlingen stoppen met vreten en doodgaan. Daar reproduceren de aaltjes zich en zorgen zo voor een nieuwe generatie aaltjes, die op zoek gaan naar nieuwe engerlingen.  Toepassen op vochtige (eventueel eerst bevochtigen!) gazons wanneer de grondtemperatuur boven 12°C is. Onmiddellijk na het toepassen, het gazon goed besproeien zodat de aaltjes in de grond de wortels goed kunnen bereiken waar de engerlingen actief zijn. De aaltjes gebruiken vocht namelijk om zich voort te kunnen bewegen. Zorg er dan ook voor dat het gazon na het toepassen van de aaltjes niet uitdroogt (minstens twee weken ).

 

button (1).png                        button.png

Made by:  Trouwee.com Webdesign en Hostingbureau