Buxusschimmels

Buxus schimmelsvolutella aantasting.jpg

De schimmel pseudonectria rousseltana veroorzaakt opvallende plekken van bruinverkleurende, verschrompelende blaadjes; en andere plekken van wegkwijnende, geelverkleurende afstervende blaadjes. Vervolgens verdroogt het blad en kan gaan afvallen. Wanneer je  meer in detail kijkt, lijkt het dat alle afstervende, of reeds afgestorven, blaadjes op één en dezelfde zijtak zitten. Deze ziekte kan veel schade berokkenen bij vormgesnoeide buxusplanten omdat de taksterfte lege plekken creëert in de snoeivorm.

 

 

Volutella aantasting 2.jpgHetzelfde ziektebeeld zien we bij de schimmel Volutella buxi. Hier worden roze sporen gevonden aan de onderkant van het blad of aan de schors naar buiten op de takken. Om te weten of je met deze ziekte te maken hebt, bestaat er een eenvoudige test. Een aangetaste tak afknippen, een beetje vochtig maken, en in een afgesloten plastic zakje doen gedurende 2 tot 3 dagen. Deze gesloten plastic zak op kamertemperatuur bewaren. Na een 3-tal dagen moeten er bij infectie van Volutella dan roze puntjes verschijnen op de onderzijde van de bladeren.

 Cylindrocladium aantasting 2.jpg

Cylindrocladium buxicola wordt gekenmerkt door donkerbruine vlekken, vaak met een bleek centrum en zwarte streepvormige vlekken. Als de ziekte vastgesteld wordt is het meestal te laat om nog in te grijpen. Men kan preventief behandelen met schimmeldodende middelen, maar de praktijk leert dat dit niet altijd effectief is; bovendien ontstaat het gevaar voor resistentie bij de schimmels.
De aangetaste bladeren kunnen het beste onmiddellijk verwijderd worden (verbrand of afgevoerd – NIET op de composthoop gooien) omdat de schimmels op de blaadjes kunnen overwinteren en de ziekte verder verspreiden.

 

cylindrocladium aantasting.jpg

 

 

 

De standplaats en bodemgesteldheid spelen hier een belangrijke rol,  deze schimmels gedijen goed in een vochtige warme omgeving. Zorg er dus voor dat je buxus niet te beschut staat, zodat de wind de bladeren goed kan bereiken en drogen. Ook zware, vochtige grond is negatief. Plant je buxus op een zanderige, goed gedraineerde bodem.

 

 

 

 

 

 

 

Bijzondere rups op Buxus gevonden     

Sinds een aantal jaar is er een nieuwe uitheemse rupsensoort aan een opmars in Nederland begonnen.      

Was het eerst de processierups die Nederland bestormde, nu is het de Glyphodes perspectalis laten

we zeggen de buxusrups.  In Baden-Württemberg (Duitsland) werd al in april 2007 deze soort

geconstateerd langs de Rijn. Het lijkt erop dat de rups de rivier stroomafwaarts  volgt. Lees meer...

 

button (1).png                        button.png

Made by:  Trouwee.com Webdesign en Hostingbureau